Posts

Skärsätra vattentorn

Image
 Skärsätra vattentorn är ett vattentorn som ligger i Skärsätra på Lidingö i Stockholms län. Det byggdes 1912 och ritades av arkitekt Peter Husberg. Tornet är 28 meter högt och har en cylindrisk form. Den övre delen av tornet är målad vit, medan den nedre delen är målad röd.  Skärsätra vattentorn / @ Holger.Ellgaard Skärsätra vattentorn var en viktig del av vattenförsörjningen i Skärsätra under många år. Det försåg hushåll, företag och offentliga byggnader med dricksvatten. Tornet är idag ett populärt utflyktsmål. Det finns en utsiktsplats på toppen av tornet, där man kan få en fantastisk utsikt över Skärsätra och Stockholms skärgård.

Växjö vattentorn

Image
  Växjö vattentorn var ett vattentorn som låg på Hovskulle i centrala Växjö. Vattentornet uppfördes 1957 bredvid ett sedermera rivet vattentorn från 1887. Vattentornet ritades av den danskfödde arkitekten Bent Jörgen Jörgensen.  Växjö vattentorn / @ Jerzy Kociatkiewicz Högst upp i tornet öppnade ett kafé för första gången 1964. På 1970-talet började man istället använda det nya vattentornet på Teleborg i södra Växjö. Kaféet fanns dock kvar till 1991 och hade då drivits av Judith Johansson sedan 1970. Efter tiden som kafé blev tornet övergivet och vandaliserat. Vattentornet revs 2016 för att ge plats för ett nytt bostadshus.

Lundens vattentorn

Image
 Lundens vattentorn är ett vattentorn som ligger i stadsdelen Lunden i Göteborg. Det är 45 meter högt och uppfördes 1930 enligt ritningar av arkitekten Eugen Thorburn. Tornet är byggt i betong och har en cylindrisk form. Den övre delen av tornet är målad vit, medan den nedre delen är målad röd.   Lundens vattentorn / Public Domain Lundens vattentorn är ett viktigt landmärke i Göteborg. Det är ett populärt utflyktsmål och erbjuder en fantastisk utsikt över staden och dess omgivningar.

Djursholms vattentorn

Image
  Djursholms vattentorn är ett vattentorn som ligger i Djursholm, Danderyds kommun, Stockholms län. Det är ett av de äldsta vattentornen i Stockholmsområdet och är en viktig del av stadsbilden i Djursholm. Tornet är byggt i tegel och har en cylindrisk form. Den övre delen av tornet är målad vit, medan den nedre delen är målad röd.   Djursholms vattentorn / @  Esquilo Djursholms vattentorn byggdes 1890 och var då det första vattentornet i Djursholm. Det tog sitt vatten från Ösbysjön, men kapaciteten blev snart för liten när invånarantalet växte. 1907 byggdes tornet på och en ny vattenledning från Norrviken togs i bruk. Djursholms vattentorn torrlades 1960, men inrymmer sedan 1974 Samfundet Djursholms forntid och framtids samlingar samt Danderyds föreningsarkiv. Tornet är öppet för besökare och erbjuder en fantastisk utsikt över Djursholm och Stockholms skärgård.

Näsets vattentorn

Image
  Näsets vattentorn är ett vattentorn som ligger i kommundelen Näset i Lidingö kommun. Det byggdes 1950 och är ett av tre vattentorn i kommunen.  Näsets vattentorn / @ Holger.Ellgaard Tornet är 35 meter högt och har en cylindrisk form. Den övre delen av tornet är målad vit, medan den nedre delen är målad röd. Tornet är byggt i betong och har en kapacitet på 3 000 m³ dricksvatten. Näsets vattentorn är en viktig del av vattenförsörjningen i Lidingö. Det förser hushåll, företag och offentliga byggnader med dricksvatten. Tornet är också ett populärt utflyktsmål. Det finns en utsiktsplats på toppen av tornet, där man kan få en fantastisk utsikt över Lidingö och Stockholms inlopp.

Mosebacke vattentorn

Image
 Mosebacke vattentorn är ett vattentorn som ligger på Mosebacke torg på Södermalm i Stockholm. Tornet ritades av arkitekt Ferdinand Boberg och stod färdigt 1896. Tornet är 32 meter högt och har en åttkantig form. Det är byggt i tegel och har en rik ornamentik av naturstensdetaljer. Mosebacke vattentorn / Public Domain Mosebacke vattentorn är en viktig del av stadsbilden på Södermalm. Det är ett populärt utflyktsmål och det finns en utsiktsplats på toppen av tornet, där man kan få en fantastisk utsikt över Stockholms innerstad.

Stuvsta vattentorn

Image
  Stuvsta vattentorn är ett vattentorn i Stuvsta, Huddinge kommun, Stockholms län. Vattentornet är 50 meter högt och byggdes 1963. Tornet är ett av de mest kända landmärkena i Huddinge och är ett populärt utflyktsmål.  Stuvsta vattentorn / @Holger.Ellgaard Stuvsta vattentorn är ett åttkantigt torn byggt i betong. Tornet har en tank på 3 000 kubikmeter vatten som levererar vatten till Stuvsta och närliggande områden. Tornet är öppet för allmänheten och det finns en utsiktsplattform på toppen som erbjuder en fantastisk utsikt över Huddinge och Stockholmsområdet.