Posts

Hraniční vrch (rozhledna)

 Góry Graniczna nebo Graniczny Wierch (česky Hraniční vrch) - hraniční vrchol 536 m n. m. mezi Polskem a Českou republikou, v Opavských horách (česky Zlatohorská vrchovina), ve Východních Sudetech, asi 2 km severovýchodně od Města Albrechtic. Přibližně 200 m jižně od Břineckého vrchu se nachází vrchol Na Granicy (Na hranici) ve výšce 541 m n. m. Název hory je odvozen od polsko-české hranice, která vede přes vrcholovou oblast. Na mnoha mapách není polský název hory uveden. Hora leží v jihovýchodní části Opavských hor, asi 16,5 km jihozápadně od centra obce Głubczyce. Vrchol se nachází na české straně. Hora má tvar malé kopulovité hory s málo zdůrazněným plochým rozsáhlým vrcholem. Zvedá se v centrální části masivu Hraničních vrchů. Vyznačuje se pestrým reliéfem a reliéfem a mírnými svahy s maximálním sklonem do 16°. Z jihozápadní strany je hora zřetelně oddělena vyvinutým údolím Opavice. Na severovýchodním svahu pramení Velký potok (Hrozová) a na jihovýchodním svahu pramení potok Zlatá

The lighthouse of Roquetas de Mar

 The lighthouse of Roquetas de Mar is a lighthouse located in Roquetas de Mar, in the province of Almería, Andalusia, Spain. History Built in 1863, it has been inactive since 1942, and served as a house for the person in charge of the port of Roquetas de Mar.1 The owner of the lighthouse, the Empresa Pública de Puertos de Andalucía, signed an agreement with the City Council of Roquetas de Mar to cede the building for cultural purposes.

Adra Lighthouse

The lighthouse of Adra is a maritime lighthouse located in Adra (province of Almeria, Spain), on the coast of the Mediterranean Sea. History The importance of Adra as a seaport dates back to the 8th century BC, when the city was founded by the Phoenicians under the name of Abdera. The first project for the construction of a lighthouse dates back to 1861.1 The current lighthouse is heir to another one built in 1896 at the mouth of the Grande de Adra river, which was destroyed by a storm. This first modern lighthouse was then replaced by another one, erected in 1899, already in the urban center. After the Desbandá, the lighthouse of Adra was located a few kilometers from the front of the Spanish Civil War, so for fear that it could serve as a reference to Franco's aviation it was frequently turned on and off.2 A few weeks later a trench was dug around it, cutting the access road. On June 24, 1937, it was machine-gunned and suffered minor damage. However, its low height made it diffic

Ashbury - water tower

Perth - Coolbellup - Water tower

Image
 In the Perth suburb of Coolbellup, there is a reinforced concrete water tower, built in 1966. The water tower can hold 5700 liters of water. The structure consists of a reinforced concrete support shaft, pillars and a massive head that houses the water tank. Perth - Coolbellup - Water tower / User:Orderinchaos

Hur bygger man en väderstation?

 Meteorologisk station - är ett separat utrymme i en så kallad meteorologisk trädgård som vanligtvis ligger i ett särskilt stadsområde eller i ett område som ligger utanför städerna. Meteorologiska stationer byggs i utbildningssyfte i skolor och universitetsstäder och i centrum av tätorter. Utanför fastlandet finns meteorologiska stationer även till havs och i områden med extrema och fientliga klimat. Meteorologiska stationer är utrustade med instrument för att mäta väderfenomen och för att förutsäga det kommande vädret. Vad består väderstationen av? Väderstationen är placerad på ett 15 x 15 meter stort gräsområde. I detta utrymme ingår de installerade meteorologiska instrumenten. Ett karakteristiskt inslag i den meteorologiska trädgården är de så kallade meteorologiska burarna som innehåller en uppsättning termometrar, en vindmätare, en regnmätare, marktetermometrar och en heliograf. Byggande av den meteorologiska buren En meteorologisk bur är en vit träkonstruktion som är utformad fö

Wie baut man eine Wetterstation?

Image
 Meteorologische Station - ist ein spezieller Raum in einem so genannten meteorologischen Garten, der sich in der Regel in einem bestimmten städtischen Gebiet oder in einem Gebiet außerhalb der Städte befindet. Meteorologische Stationen werden zu Ausbildungszwecken in Schulen und Universitätsstädten sowie im Zentrum städtischer Ballungsräume errichtet. Außerhalb des Festlandes befinden sich meteorologische Stationen auch auf dem Meer und in Gebieten mit extremen und unwirtlichen Klimabedingungen. Meteorologische Stationen sind mit Instrumenten zur Messung von Wetterphänomenen und zur Vorhersage des kommenden Wetters ausgestattet. Beispiel einer Wetterstation Woraus besteht die Wetterstation? Die Wetterstation befindet sich auf einer 15 x 15 m großen Rasenfläche. Dieser Raum umfasst die installierten meteorologischen Instrumente. Eine Besonderheit des meteorologischen Gartens sind die so genannten meteorologischen Käfige, die eine Reihe von Thermometern, einen Windmesser, einen Regenmes