Posts

Showing posts from October, 2023

Skärsätra vattentorn

Image
 Skärsätra vattentorn är ett vattentorn som ligger i Skärsätra på Lidingö i Stockholms län. Det byggdes 1912 och ritades av arkitekt Peter Husberg. Tornet är 28 meter högt och har en cylindrisk form. Den övre delen av tornet är målad vit, medan den nedre delen är målad röd.  Skärsätra vattentorn / @ Holger.Ellgaard Skärsätra vattentorn var en viktig del av vattenförsörjningen i Skärsätra under många år. Det försåg hushåll, företag och offentliga byggnader med dricksvatten. Tornet är idag ett populärt utflyktsmål. Det finns en utsiktsplats på toppen av tornet, där man kan få en fantastisk utsikt över Skärsätra och Stockholms skärgård.

Växjö vattentorn

Image
  Växjö vattentorn var ett vattentorn som låg på Hovskulle i centrala Växjö. Vattentornet uppfördes 1957 bredvid ett sedermera rivet vattentorn från 1887. Vattentornet ritades av den danskfödde arkitekten Bent Jörgen Jörgensen.  Växjö vattentorn / @ Jerzy Kociatkiewicz Högst upp i tornet öppnade ett kafé för första gången 1964. På 1970-talet började man istället använda det nya vattentornet på Teleborg i södra Växjö. Kaféet fanns dock kvar till 1991 och hade då drivits av Judith Johansson sedan 1970. Efter tiden som kafé blev tornet övergivet och vandaliserat. Vattentornet revs 2016 för att ge plats för ett nytt bostadshus.

Lundens vattentorn

Image
 Lundens vattentorn är ett vattentorn som ligger i stadsdelen Lunden i Göteborg. Det är 45 meter högt och uppfördes 1930 enligt ritningar av arkitekten Eugen Thorburn. Tornet är byggt i betong och har en cylindrisk form. Den övre delen av tornet är målad vit, medan den nedre delen är målad röd.   Lundens vattentorn / Public Domain Lundens vattentorn är ett viktigt landmärke i Göteborg. Det är ett populärt utflyktsmål och erbjuder en fantastisk utsikt över staden och dess omgivningar.

Djursholms vattentorn

Image
  Djursholms vattentorn är ett vattentorn som ligger i Djursholm, Danderyds kommun, Stockholms län. Det är ett av de äldsta vattentornen i Stockholmsområdet och är en viktig del av stadsbilden i Djursholm. Tornet är byggt i tegel och har en cylindrisk form. Den övre delen av tornet är målad vit, medan den nedre delen är målad röd.   Djursholms vattentorn / @  Esquilo Djursholms vattentorn byggdes 1890 och var då det första vattentornet i Djursholm. Det tog sitt vatten från Ösbysjön, men kapaciteten blev snart för liten när invånarantalet växte. 1907 byggdes tornet på och en ny vattenledning från Norrviken togs i bruk. Djursholms vattentorn torrlades 1960, men inrymmer sedan 1974 Samfundet Djursholms forntid och framtids samlingar samt Danderyds föreningsarkiv. Tornet är öppet för besökare och erbjuder en fantastisk utsikt över Djursholm och Stockholms skärgård.

Näsets vattentorn

Image
  Näsets vattentorn är ett vattentorn som ligger i kommundelen Näset i Lidingö kommun. Det byggdes 1950 och är ett av tre vattentorn i kommunen.  Näsets vattentorn / @ Holger.Ellgaard Tornet är 35 meter högt och har en cylindrisk form. Den övre delen av tornet är målad vit, medan den nedre delen är målad röd. Tornet är byggt i betong och har en kapacitet på 3 000 m³ dricksvatten. Näsets vattentorn är en viktig del av vattenförsörjningen i Lidingö. Det förser hushåll, företag och offentliga byggnader med dricksvatten. Tornet är också ett populärt utflyktsmål. Det finns en utsiktsplats på toppen av tornet, där man kan få en fantastisk utsikt över Lidingö och Stockholms inlopp.

Mosebacke vattentorn

Image
 Mosebacke vattentorn är ett vattentorn som ligger på Mosebacke torg på Södermalm i Stockholm. Tornet ritades av arkitekt Ferdinand Boberg och stod färdigt 1896. Tornet är 32 meter högt och har en åttkantig form. Det är byggt i tegel och har en rik ornamentik av naturstensdetaljer. Mosebacke vattentorn / Public Domain Mosebacke vattentorn är en viktig del av stadsbilden på Södermalm. Det är ett populärt utflyktsmål och det finns en utsiktsplats på toppen av tornet, där man kan få en fantastisk utsikt över Stockholms innerstad.

Stuvsta vattentorn

Image
  Stuvsta vattentorn är ett vattentorn i Stuvsta, Huddinge kommun, Stockholms län. Vattentornet är 50 meter högt och byggdes 1963. Tornet är ett av de mest kända landmärkena i Huddinge och är ett populärt utflyktsmål.  Stuvsta vattentorn / @Holger.Ellgaard Stuvsta vattentorn är ett åttkantigt torn byggt i betong. Tornet har en tank på 3 000 kubikmeter vatten som levererar vatten till Stuvsta och närliggande områden. Tornet är öppet för allmänheten och det finns en utsiktsplattform på toppen som erbjuder en fantastisk utsikt över Huddinge och Stockholmsområdet.

Trollhättans vattentorn

Image
  Trollhättans vattentorn är en av stadens mest karakteristiska och kända byggnader. Det byggdes år 1912 och är beläget på en höjd i stadsdelen Östermalm. Vattentornet är 50 meter högt och har en imponerande arkitektur i jugendstil. Det har en rund, cylindrisk form och är byggt av tegel. Tornet har flera våningar och en utsiktsplattform högst upp som ger en fantastisk panoramavy över staden och omgivningarna. Trollhättans vattentorn / @ W.carter Från början användes vattentornet för att förse staden med dricksvatten och tryck i ledningssystemet. Idag används det inte längre för sin ursprungliga funktion, men det är fortfarande en viktig symbol för Trollhättan och ett populärt landmärke för både invånare och turister. Vattentornet har genomgått flera renoveringar och upprustningar under åren, för att bevara dess historiska och arkitektoniska värde. Det är även öppet för besökare och har en utställning om stadens vattenförsörjning och vattentorns historia. Trollhättans vattentorn är en v

Trelleborgs gamla vattentorn

Image
  Trelleborgs gamla vattentorn är ett numera nedlagt vattentorn i Stadsparken, Trelleborg i södra Sverige. Trelleborgs gamla vattentorn / @ Johan Jönsson (Julle) Uppförandet av vattentornet påbörjades 1911 efter ritningar av arkitekten Ivar Tengbom, och stod färdigt 1912. Eftersom staden Trelleborg ligger i ett flackt landskap var det nödvändigt att bygga ett högt torn; det är 58 meter högt och är den största byggnaden i Trelleborg. De översta tre metrarna av byggnaden är en kopparpläterad spira, en spira som dekoreras av två sfärer - den ena är 40 centimeter i diameter, den andra 60 centimeter i diameter. Cisternen kunde rymma 300 kubikmeter vatten, dess topp var 42 meter över marken och balkarna som cisternen vilade på var 32 meter över marken. Vattentornet var i bruk fram till 1974, då Trelleborgs nya vattentorn tog över dess funktioner. Bortsett från ett café på gatunivå står vattentornet oanvänt.

Södra vattentornet i Örebro

Image
Södra vattentornet i Örebro är en imponerande byggnad som fungerar som en viktig del av stadens vattenförsörjningssystem. Tornet är beläget i stadsdelen Ladugårdsängen och har en höjd på ungefär 45 meter. Det invigdes ursprungligen år 1898 och har sedan dess varit ett landmärke för Örebro. Södra vattentornet i Örebro / @ I99pema Vattentornet är byggt i en historisk arkitektonisk stil och är känd för sin vackra fasad. På toppen av tornet finns en vattenreservoar som rymmer omkring 900 kubikmeter vatten, vilket säkerställer en konstant vattentillgång till invånarna i Örebro. År 2015 genomfördes en omfattande renovering av Södra vattentornet för att säkerställa dess fortsatta funktion och bevara dess historiska värde. Renoveringen inkluderade bland annat att förstärka konstruktionen och uppdatera vattentankarna. Idag är Södra vattentornet inte öppet för allmänheten, men det är fortfarande en viktig del av Örebros vatteninfrastruktur och ett vackert landmärke i staden.

Vattentornet Norra

Norra Vattentornet är ett vattentorn på Norra Djurgården i Stockholm, Sverige. Det byggdes 1897 och har en höjd på 60 meter. Tornet ritades av den svenske arkitekten Ferdinand Boberg och fungerade som ett vattenmagasin för Stockholms stad. Norra Vattentornet har en unik design med en exteriör i rött tegel och en cirkulär form. Det pryds av dekorativa element som välvda fönster och en framträdande taklist. I tornets översta del finns ett glasat observationsdäck med panoramautsikt över Stockholm och dess omgivningar. Förutom sitt funktionella syfte fungerar Norra Vattentornet också som ett kulturellt och konstnärligt landmärke. Det har varit värd för olika konstutställningar och kulturevenemang genom åren. Tornets särpräglade arkitektur och historiska betydelse gör det till en populär turistattraktion i Stockholm.

Vattentorn Landskrona

Image
 Landskrona vattentorn (även kallat Nya vattentornet efter det lokala namnet, för att skilja det från det gamla vattentornet i staden) är ett vattentorn i Landskrona, Sverige. Tornet har en omkrets på 49 m (161 ft), är 65,9 m (216 ft) högt och färdigställdes 1970. Det ersatte det gamla vattentornet som togs ur bruk 1975.  Landskrona vattentorn / @  Dguendel Tornet präglar stadens silhuett med sin höjd och sitt läge intill havet och kan lätt ses från den danska sidan av Öresund. Det har tidigare varit öppet för offentliga besök upp till toppen av tornet, men detta ställdes in i början av 2000-talet på grund av säkerhetsproblem. Under 2015 uppstod ett problem med betongbitar som föll från tornets topp. Detta åtgärdades under 2016 då tornet kläddes med ett stålnät.

Vattentorn Hyllie

Image
  Hyllie vattentorn, i stadsdelen Hyllie i Malmö, ritades av arkitekten Karl Ivar Stål för Kjessler & Mannerstråle (nu en del av WSP Sverige) och stod färdigt 1973. Tornet är vitt och har formen av ett flygande tefat. Det är 62 meter (203 ft) högt och rymmer 10 200 kubikmeter (360 000 cu ft) vatten. Det drivs av den lokala vattenorganisationen för sydöstra Skåne, VA SYD, och har en liten offentlig park vid sin bas. Vattentorn Hyllie / @ Glenn Castillo Det är Malmös nyaste vattentorn, och dess utformning är resultatet av det vinnande förslaget i en arkitekttävling. Förslaget som kallades "Drabant" utfördes av Kjessler & Mannerstråle från Stockholm. Byggkostnaden var 8,6 miljoner SEK. Hyllie vattentorn, som ligger vid Öresundstågs järnvägslinje och är något av det första man ser när man kommer från Danmark till Sverige, är en populär symbol för Malmö och lyser blått på natten eller i andra färger vid speciella tillfällen. Marknivån ligger cirka 21 meter över havet. Fram

Laganne water tower - Château d'eau Laganne

Image
Le Château d'Eau est un château d'eau du XIXe siècle, situé sur le cours Dillon, à côté du Pont-Neuf, à Toulouse, en France. L'édifice et sa station de pompage font l'objet d'une inscription au titre des monuments historiques depuis le 28 septembre 1987. Château d'eau Laganne / Don-vip Le château d'eau, pôle photographique de Toulouse, également appelé Galerie du Château d'Eau, est une institution culturelle dédiée à la photographie, fondée en 1974 à Toulouse par le photographe Jean Dieuzaide. Construit en 1825, le Château d'eau était une station de pompage jusqu'à ce qu'il soit sauvé de la démolition pour être converti en galerie dédiée à la photographie en avril 1974, grâce aux efforts de Jean Dieuzaide, l'initiateur du projet, et avec l'aide de l'association de photographie, le "Cercle des XII", au sein de laquelle l'idée a évolué. Comme le rappelle Dieuzaide en 1992, la Société Française de Photographie est créée

Vattentorn Svampen, Örebro

Image
Svampen är ett vattentorn i stadsdelen Norr i Örebro. Svampen ritades av arkitekterna Sune Lindström och Poul Kyhl vid AB Vattenbyggnadsbyrån i Stockholm. Vattentornet är 58 meter högt och rymmer 9 miljoner liter vatten. Det invigdes i maj 1958 och ersatte då Södra vattentornet och Norra vattentornet. Svampen är en populär turistattraktion och erbjuder en fantastisk utsikt över Örebro och omgivningarna. Vattentornet är öppet för besökare under sommaren. Svampen är ett av Örebros mest kända landmärken och är en symbol för staden.   Vattentorn Svampen, Örebro - Blommor85 Lär dig mer om vattentornets arkitektur och driftschema. Ursprung för vattentorn Användningar av vattentorn Vad vattentorn är gjorda av Pumpsystemet Hur vattentorn fungerar Vattentornets kapacitet och tryck Filtrering av vatten Underhåll av vattentorn Fördelar och nackdelar med vattentorn Arkitektur för vattentorn Vattentorn idag Ursprunget till vattentorn Termen "vattentorn" dök först upp i franskan 1704, med

Handbridge Water Tower

Image
  Handbridge Water Tower is an octagonal concrete water tower built in 1935 by the Chester Waterworks Company. It is located on Overleigh Road in Handbridge, Chester, Cheshire, England. Handbridge Water Tower / @ Rept0n1x The tower is 40 metres (131 ft) tall and has a capacity of 1.5 million litres (330,000 imp gal) of water. It is a Grade II listed building. The tower is a prominent landmark in Handbridge and can be seen from many parts of the city. It is a popular spot for walkers and cyclists, and there is a public footpath that leads to the base of the tower. The tower is also a popular location for photographers, as it offers panoramic views of the city and surrounding countryside. In recent years, there have been a number of proposals for the future use of the Handbridge Water Tower. These have included converting it into a restaurant, a hotel, or a visitor attraction. However, as of 2023, the tower remains unused.

Middleton Water Tower

Image
 Middleton has a rich history of water towers, with several notable examples still standing today. Middleton Water Tower / @ Chris Allen Middleton Water Tower: This Grade II listed building was built in 1897 and is located on Oldham Road. It is a prominent landmark in the town and can be seen from many miles around.  Warwick Mill Water Tower: This tower was built in 1907 and is located on Warwick Street. It is a Grade II listed building and is one of the few remaining examples of a mill water tower in the UK.  Parkfield Mill Water Tower: This tower was built in 1895 and is located on Parkfield Street. It is a Grade II listed building and is one of the tallest water towers in Middleton.  Hollinwood Water Tower: This tower was built in 1902 and is located on Hollinwood Avenue. It is a Grade II listed building and is one of the most distinctive water towers in Middleton. These water towers are a reminder of Middleton's industrial heritage and are important landmarks in the town.

Winshill Water Tower

Image
  Winshill Water Tower (also known as Waterloo Tower) is a former water tower in Burton upon Trent, England. It was constructed in 1907 after a local resident won a High Court ruling against the South Staffordshire Waterworks Company for poor water-supply pressure. Winshill Water Tower / Oliver Mills The brick tower held a cast-iron water tank at a height of 80 feet (24 m) to provide sufficient hydraulic head to improve water pressure. Constructed on Burton's highest point known as Waterloo Clump, the tower is visible from across the town and is a well known local landmark. The tower was decommissioned in 1985 and has been unused since. In recent years, there have been a number of proposals for the future use of the tower, including converting it into a restaurant, a hotel, or a visitor attraction. However, as of 2023, the tower remains unused.

The Westgate Water Tower

Image
  The Westgate Water Tower, also known as the Lincoln Water Tower, is a historic water tower located on Westgate in Lincoln, England. It was built in 1911 by the Lincoln Corporation Waterworks to provide a high-level water supply to the city.  The Westgate Water Tower / Photograph by Mike Peel The tower is 120 feet (37 m) tall and has a capacity of 300,000 imperial gallons (1,360,000 L) of water. The tower is built in the Edwardian Baroque style and is decorated with the fleur-de-lis, the symbol of Lincoln Cathedral's patron saint, Mary Mother of Jesus.  The tower was commissioned in response to an outbreak of typhoid fever in the city in 1904-1905, which killed 113 people. The outbreak was caused by contaminated water from the River Witham, which was the city's main water source at the time. The Westgate Water Tower was a major engineering feat for its time. The tower was built on a hilltop site, which required the construction of a deep well to reach the water table. The wate

The Water Tower in Kenilworth

Image
 The Water Tower in Kenilworth, Warwickshire, England is a Grade II listed building. It was built in 1778 as a windmill and was converted into a water tower in 1884. The tower is 90 feet (27 m) tall and is made of brick. It has a capacity of 26,000 gallons (118,000 L) of water.   The Water Tower in Kenilworth / Photo by  Roblawson The tower was taken out of service in 1939 and has been unused since. In recent years, there have been a number of proposals for the future use of the tower, including converting it into a restaurant, a hotel, or a visitor attraction. The Water Tower is a significant piece of Kenilworth's industrial heritage and is a popular local landmark.

The Water Tower, Coleshill

Image
  The Water Tower is a water tower located in Coleshill, Buckinghamshire, England. It was built by German prisoners of war during the First World War to provide a gravity fed water system for the nearby town of Amersham. The Water Tower, Coleshill / Cls14 The tower is 30 metres (100 ft) high with an internal diameter of 5.4 metres (18 ft). Its location on the summit of a hill makes the tower something of a local landmark and it is easily visible from the M40 motorway. The tower was decommissioned in 1995 and was sold at auction. The new owners converted the tower into a unique home with bedrooms in the tower and an adjoining single-storey living area. The project featured on the Channel Four programme Grand Designs. The Water Tower is now a popular tourist attraction and is open to the public for tours on selected days of the year. Visitors can climb to the top of the tower for panoramic views of the surrounding countryside.

The Water Tower in Cardiff Central Station

Image
 The Water Tower in Cardiff Central Station is a distinctive historical structure located next to the main railway station. It was built in the late 19th century and served as a water reservoir for steam trains. The tower is made of red brick with decorative yellow brickwork and features a high conical roof topped with a metal finial. The Water Tower in Cardiff Central Station / Colin Smith  Although it is no longer used for its original purpose, the Water Tower still stands as an iconic landmark in the area. It serves as a reminder of the industrial heritage of the railway system in Cardiff and Wales. The tower is a Grade II listed building and is considered an important part of the city's architectural and historical heritage.While it is not accessible to the public, visitors can admire the Water Tower from the outside when visiting Cardiff Central Station. Its unique design and prominent location make it an interesting sight for both locals and tourists passing through the area.

Tower Hill Water Tower

Image
 Tower Hill Water Tower is a disused water tower and local landmark in Ormskirk, Lancashire, England. Situated on the east side of Tower Hill, it was built between 1853-4 for Ormskirk Local Board of Health, and is reputed to be the oldest remaining water tower in the country. The tower is built in the Romanesque Revival style, constructed of coursed, squared sandstone, and arranged in a square plan. The tower is 25 metres (82 ft) tall and has a capacity of 100,000 gallons (450,000 L) of water. Tower Hill Water Tower / PC78 The tower was taken out of service in the 1960s and has been unused since. In recent years, there have been a number of proposals for the future use of the tower, including converting it into a restaurant, a hotel, or a visitor attraction. The Tower Hill Water Tower is a Grade II  listed building and is a significant piece of Ormskirk's industrial heritage.

Tonwell Water Tower

Image
  Tonwell Water Tower is a 23-meter tall, disused water tower sitting in the beautiful countryside of East Hertfordshire. Built in 1964, the cast concrete structure is a wonderful example of Brutalist architecture. Tonwell Water Tower / Author : C2 The tower has a capacity of 50,000 gallons and was built by the Lee Valley Water Company to provide the village of Tonwell and the neighbouring Sacombe estate with clean water at constant pressure. The tower was decommissioned in 2015 and was sold at auction in 2018. It is currently being converted into a four-bedroom, four-bathroom, domestic residence. The conversion is due to be completed in 2023. The tower is a striking and unique landmark and is sure to be a popular tourist attraction once the conversion is complete.

Tilehurst Water Tower

Image
 The Tilehurst Water Tower is a historic landmark located in Tilehurst, Berkshire, England. It was built in 1931 as part of the Reading Waterworks Company's network to supply drinking water to the town of Reading. The water tower stands at a height of 41 meters (135 feet) and has a cylindrical shape with a domed top. It is made of reinforced concrete and was designed in the Art Deco style, which was popular during the early 20th century. The tower is adorned with decorative features, such as geometric patterns and an ornamental entrance doorway. Tilehurst Water Tower / Roger Templeman Originally, the tower held 750,000 gallons of water, which was pumped from the nearby Sulham Reservoir. It was responsible for maintaining the water pressure in the area and supplying clean water to the residents of Tilehurst and other nearby areas. In 1977, the water tower was decommissioned as a water storage facility due to technological advancements in the water supply system. It was then converte

Norton Water Tower

Image
  Norton Water Tower is a Grade II  listed building that was built between 1888 and 1892. It is 30 metres (98 ft) tall and has a diameter of 25 metres (82 ft). The tower is constructed from red sandstone and has a cast iron tank with a capacity of 650,000 gallons.  Norton Water Tower / Public Domain The tower was designed by George F. Deacon, the Chief Engineer of the Liverpool Corporation Waterworks Department. It was built as a balancing reservoir on the water pipeline between Lake Vyrnwy in North Wales and Liverpool. The tower is still in use today and is owned and operated by United Utilities. Norton Water Tower is a prominent landmark in the Runcorn area and can be seen from many miles around. It is a popular spot for walkers and cyclists, and there is a public footpath that leads to the base of the tower. The tower is also a popular location for photographers, as it offers panoramic views of the town and surrounding countryside.

Jumbo Water Tower

Image
 Jumbo Water Tower is a water tower at Balkerne Gate in Colchester, Essex. The tower was given the derisive nickname Jumbo after a London Zoo elephant by the Reverend John Irvin in 1882, who was concerned that the tower was overshadowing his nearby rectory at St Mary at the Walls. Jumbo Water Tower / Ritchie Hicks The tower was listed as a Grade II listed building by English Heritage in 1971 The water tower was built to supply Colchester with drinking water and for fire fighting purposes. The tower for the gravity water supply was designed by Charles Clegg (c.1855-1904), the town's surveyor and engineer. After twenty months of construction, the tower was completed in 1882 and opened on 27 September 1883. After an earthquake in 1888, cracks appeared in the structure and it was therefore reinforced with tie rods. In 1895, new pumps and pipes were installed so that the water tower could supply the city with water throughout the day (until then, only six hours a day).   In 1894 and 190

Grimsby Dock Tower

Image
 Grimsby Dock Tower is a hydraulic accumulator tower and naval landmark at the entrance to the Royal Dock at Grimsby, in north-east Lincolnshire, England. It was completed on March 27, 1852, based on William Armstrong's idea for a hydraulic accumulator to house a Template:Convert/impgal reservoir at a height of 200 feet (61 m), which was used to supply hydraulic power to Grimsby dock equipment. The extreme height of the tower was necessary to achieve sufficient pressure, and as a result the tower can be seen for miles around, even far inland on the north bank of the River Humber in some villages such as Patrington. Grimsby Dock Tower / David Wright The tower was built to provide water pressure to power hydraulic equipment (cranes, sluice gates and locks) at Grimsby Docks. The tower was built to carry the tank 200 feet (61 m) above ground with a direct feed to the machinery. Small pumps filled the tank while hydraulic mechanisms pumped out the water. The tower system was put into se

Water tower in Portslade

Image
  Foredown Tower is a former water tower in Portslade , a coastal suburb of Brighton in East Sussex, England. Built in the late 1880s, Foredown Tower originally served as a water storage facility for the nearby Hove Waterworks Company. However, it was decommissioned in the 1930s and eventually fell into disrepair. Water tower in Portslade / Janine Forbes In the 1980s, Foredown Tower was purchased and renovated by a local conservation group called the Foredown Tower Trust. The trust transformed the disused water tower into an educational and community resource, focusing on astronomy and science. Today, Foredown Tower is home to the Foredown Tower Astronomers, a group of amateur astronomers who share their knowledge and passion for astronomy with the public. The tower features a small observatory on its roof, equipped with telescopes for stargazing and observing celestial objects. Besides astronomy, Foredown Tower also hosts various events and workshops related to science, nature, and hi

The Everton Water Tower

Image
  The Everton Water Tower is a water tower located on Margaret Street in Everton, Liverpool. It is one of the hallmarks of the neighborhood. It was built in 1857 and is located next to Everton Brow Park, in an urban environment dominated by terraced houses (semi-detached houses) built in the last half century. It was designed by the municipal civil engineer, Thomas Duncan.  The Everton Water Tower / Rodhullandemu The tower consists of 3 floors, in the first one a series of 12 arches of rustic style can be observed, the second floor also consists of an arcade of 12 arches, but these take in each one of them a band of impost, a corner stone and an upper cornice. The top floor contains a water tank with iron supports.  The tower was put up for sale in 2018 by the water company, (United Utilities), its owner, as the tower lacked use at the time. After several unsuccessful bids, the tower was auctioned and sold to an unknown buyer in February 2019 for £70,000.

The Droitwich Water Tower

Image
  The Droitwich Water Tower is a prominent landmark in the town of Droitwich Spa, Worcestershire, England. It is also known as Yew Tree Hill Water Tower, as it is located on Yew Tree Hill. The tower was built in 1962 by the East Worcestershire Waterworks Company to house a tank containing 150,000 imperial gallons (680,000 L) of water, to improve the local supply pressure. Photo by Philip Halling / The Droitwich Water Tower  The tower stands at 110 feet (34 m) tall and is visible from long distances. It is a familiar sight to residents of Droitwich and surrounding areas, and has been featured in a number of photographs and paintings. The Droitwich Water Tower is a functional structure, but it is also a significant local landmark. It is a reminder of the town's industrial heritage, and its prominent position on the skyline makes it a distinctive feature of the local landscape. The tower is not open to the public, but it can be seen from a number of vantage points around the town. It

The Cockfosters Water Tower

Image
 The Cockfosters Water Tower is a water tower in Cockfosters Road, north London. It is known for its hyperboloid structure, which is a type of lattice that is very strong and efficient. The tower was built in 1968 to a design by the architect Edmund C. Percey of Scherrer and Hicks, and J.W. The Cockfosters Water Tower / Photo  Philafrenzy The tower is 104 meters tall and has a capacity of 1,130 m³ of water. It supplies water to over 30,000 homes and businesses in north London. The tower is also home to a number of mobile phone masts. The Cockfosters Water Tower is a distinctive landmark in the area and can be seen from many miles away. It is a popular spot for photography and birdwatching. The tower is also open to the public for tours on certain days of the year. In addition to its practical and aesthetic value, the Cockfosters Water Tower is also an important example of engineering innovation. The hyperboloid structure is very strong and efficient, and the tower is able to withstand

Bath Road Reservoir

Image
  Bath Road Reservoir is an underground reservoir complex in the town of Reading in the English county of Berkshire. It is located to the north-west of the Bath Road in West Reading, and covers an area of 5.38 acres. The complex comprises two underground reservoirs, covered entirely by vegetation, together with a water tower that is listed as a grade II listed building. The reservoir was built in 1882 to supply drinking water to the growing town of Reading. It was originally an open reservoir, but was covered over in 1939 to protect it from pollution. The water tower was built in 1883, and is one of the oldest surviving water towers in the UK.  Bath Road Reservoir / Photo  don cload Bath Road Reservoir is no longer used to supply drinking water, but it is still an important part of Reading's water infrastructure. It is used to store water for irrigation and industrial purposes, and also helps to regulate the flow of water in the River Thames.  The reservoir is also a popular spot f

The Appleton Water

Image
Tower is a Victorian water tower located in Sandringham, Norfolk, England. It was constructed in 1877 to improve the quality of the water supply to the nearby Sandringham House and its estate. The tower is a Grade II* listed building and is considered to be one of the finest examples of Victorian water tower architecture in England. It is a neo-Byzantine design with a cast-iron water tank that can hold up to 32,000 gallons of water. The Appleton Water / Author Jo and Steve Turner The tower is now owned and managed by the Landmark Trust and is available to rent as a holiday home. It has four floors and can accommodate up to six people. The top floor of the tower has a viewing platform with 360-degree views of the surrounding countryside. The Appleton Water Tower is a popular tourist attraction and is also used as a wedding venue. It is a unique and quirky place to stay and offers visitors a chance to experience a piece of Victorian history.

Adisham Water Tower

Image
 Adisham Water Tower is a Grade II listed building located in the parish of Adisham, Kent. The structure was built in 1903 in an Edwardian Italianate Revival style for the Margate Corporation District Waterworks. It is a rectangular tower built in red brick and terracotta with a water tank made of iron. Adisham Water Tower / Author Nick Smith The tower is 30 metres (98 ft) high and has a capacity of 200,000 gallons of water. It was originally used to supply water to the town of Margate, but it is no longer in use for that purpose.  Adisham Water Tower is a popular tourist destination and is also used as a filming location. It has been featured in films such as "The Canterbury Tales" (1972), "The Omen" (1976), and "The Secret Garden" (1993).  The tower is currently owned and managed by the Adisham Water Tower Trust. The trust offers guided tours of the tower on certain days of the year.