Posts

Trollhättans vattentorn

Image
  Trollhättans vattentorn är en av stadens mest karakteristiska och kända byggnader. Det byggdes år 1912 och är beläget på en höjd i stadsdelen Östermalm. Vattentornet är 50 meter högt och har en imponerande arkitektur i jugendstil. Det har en rund, cylindrisk form och är byggt av tegel. Tornet har flera våningar och en utsiktsplattform högst upp som ger en fantastisk panoramavy över staden och omgivningarna. Trollhättans vattentorn / @ W.carter Från början användes vattentornet för att förse staden med dricksvatten och tryck i ledningssystemet. Idag används det inte längre för sin ursprungliga funktion, men det är fortfarande en viktig symbol för Trollhättan och ett populärt landmärke för både invånare och turister. Vattentornet har genomgått flera renoveringar och upprustningar under åren, för att bevara dess historiska och arkitektoniska värde. Det är även öppet för besökare och har en utställning om stadens vattenförsörjning och vattentorns historia. Trollhättans vattentorn är en v

Trelleborgs gamla vattentorn

Image
  Trelleborgs gamla vattentorn är ett numera nedlagt vattentorn i Stadsparken, Trelleborg i södra Sverige. Trelleborgs gamla vattentorn / @ Johan Jönsson (Julle) Uppförandet av vattentornet påbörjades 1911 efter ritningar av arkitekten Ivar Tengbom, och stod färdigt 1912. Eftersom staden Trelleborg ligger i ett flackt landskap var det nödvändigt att bygga ett högt torn; det är 58 meter högt och är den största byggnaden i Trelleborg. De översta tre metrarna av byggnaden är en kopparpläterad spira, en spira som dekoreras av två sfärer - den ena är 40 centimeter i diameter, den andra 60 centimeter i diameter. Cisternen kunde rymma 300 kubikmeter vatten, dess topp var 42 meter över marken och balkarna som cisternen vilade på var 32 meter över marken. Vattentornet var i bruk fram till 1974, då Trelleborgs nya vattentorn tog över dess funktioner. Bortsett från ett café på gatunivå står vattentornet oanvänt.

Södra vattentornet i Örebro

Image
Södra vattentornet i Örebro är en imponerande byggnad som fungerar som en viktig del av stadens vattenförsörjningssystem. Tornet är beläget i stadsdelen Ladugårdsängen och har en höjd på ungefär 45 meter. Det invigdes ursprungligen år 1898 och har sedan dess varit ett landmärke för Örebro. Södra vattentornet i Örebro / @ I99pema Vattentornet är byggt i en historisk arkitektonisk stil och är känd för sin vackra fasad. På toppen av tornet finns en vattenreservoar som rymmer omkring 900 kubikmeter vatten, vilket säkerställer en konstant vattentillgång till invånarna i Örebro. År 2015 genomfördes en omfattande renovering av Södra vattentornet för att säkerställa dess fortsatta funktion och bevara dess historiska värde. Renoveringen inkluderade bland annat att förstärka konstruktionen och uppdatera vattentankarna. Idag är Södra vattentornet inte öppet för allmänheten, men det är fortfarande en viktig del av Örebros vatteninfrastruktur och ett vackert landmärke i staden.

Vattentornet Norra

Norra Vattentornet är ett vattentorn på Norra Djurgården i Stockholm, Sverige. Det byggdes 1897 och har en höjd på 60 meter. Tornet ritades av den svenske arkitekten Ferdinand Boberg och fungerade som ett vattenmagasin för Stockholms stad. Norra Vattentornet har en unik design med en exteriör i rött tegel och en cirkulär form. Det pryds av dekorativa element som välvda fönster och en framträdande taklist. I tornets översta del finns ett glasat observationsdäck med panoramautsikt över Stockholm och dess omgivningar. Förutom sitt funktionella syfte fungerar Norra Vattentornet också som ett kulturellt och konstnärligt landmärke. Det har varit värd för olika konstutställningar och kulturevenemang genom åren. Tornets särpräglade arkitektur och historiska betydelse gör det till en populär turistattraktion i Stockholm.

Vattentorn Landskrona

Image
 Landskrona vattentorn (även kallat Nya vattentornet efter det lokala namnet, för att skilja det från det gamla vattentornet i staden) är ett vattentorn i Landskrona, Sverige. Tornet har en omkrets på 49 m (161 ft), är 65,9 m (216 ft) högt och färdigställdes 1970. Det ersatte det gamla vattentornet som togs ur bruk 1975.  Landskrona vattentorn / @  Dguendel Tornet präglar stadens silhuett med sin höjd och sitt läge intill havet och kan lätt ses från den danska sidan av Öresund. Det har tidigare varit öppet för offentliga besök upp till toppen av tornet, men detta ställdes in i början av 2000-talet på grund av säkerhetsproblem. Under 2015 uppstod ett problem med betongbitar som föll från tornets topp. Detta åtgärdades under 2016 då tornet kläddes med ett stålnät.

Vattentorn Hyllie

Image
  Hyllie vattentorn, i stadsdelen Hyllie i Malmö, ritades av arkitekten Karl Ivar Stål för Kjessler & Mannerstråle (nu en del av WSP Sverige) och stod färdigt 1973. Tornet är vitt och har formen av ett flygande tefat. Det är 62 meter (203 ft) högt och rymmer 10 200 kubikmeter (360 000 cu ft) vatten. Det drivs av den lokala vattenorganisationen för sydöstra Skåne, VA SYD, och har en liten offentlig park vid sin bas. Vattentorn Hyllie / @ Glenn Castillo Det är Malmös nyaste vattentorn, och dess utformning är resultatet av det vinnande förslaget i en arkitekttävling. Förslaget som kallades "Drabant" utfördes av Kjessler & Mannerstråle från Stockholm. Byggkostnaden var 8,6 miljoner SEK. Hyllie vattentorn, som ligger vid Öresundstågs järnvägslinje och är något av det första man ser när man kommer från Danmark till Sverige, är en populär symbol för Malmö och lyser blått på natten eller i andra färger vid speciella tillfällen. Marknivån ligger cirka 21 meter över havet. Fram

Laganne water tower - Château d'eau Laganne

Image
Le Château d'Eau est un château d'eau du XIXe siècle, situé sur le cours Dillon, à côté du Pont-Neuf, à Toulouse, en France. L'édifice et sa station de pompage font l'objet d'une inscription au titre des monuments historiques depuis le 28 septembre 1987. Château d'eau Laganne / Don-vip Le château d'eau, pôle photographique de Toulouse, également appelé Galerie du Château d'Eau, est une institution culturelle dédiée à la photographie, fondée en 1974 à Toulouse par le photographe Jean Dieuzaide. Construit en 1825, le Château d'eau était une station de pompage jusqu'à ce qu'il soit sauvé de la démolition pour être converti en galerie dédiée à la photographie en avril 1974, grâce aux efforts de Jean Dieuzaide, l'initiateur du projet, et avec l'aide de l'association de photographie, le "Cercle des XII", au sein de laquelle l'idée a évolué. Comme le rappelle Dieuzaide en 1992, la Société Française de Photographie est créée