Hraniční vrch (rozhledna)

 Góry Graniczna nebo Graniczny Wierch (česky Hraniční vrch) - hraniční vrchol 536 m n. m. mezi Polskem a Českou republikou, v Opavských horách (česky Zlatohorská vrchovina), ve Východních Sudetech, asi 2 km severovýchodně od Města Albrechtic. Přibližně 200 m jižně od Břineckého vrchu se nachází vrchol Na Granicy (Na hranici) ve výšce 541 m n. m.

Název hory je odvozen od polsko-české hranice, která vede přes vrcholovou oblast. Na mnoha mapách není polský název hory uveden. Hora leží v jihovýchodní části Opavských hor, asi 16,5 km jihozápadně od centra obce Głubczyce. Vrchol se nachází na české straně.

Hora má tvar malé kopulovité hory s málo zdůrazněným plochým rozsáhlým vrcholem. Zvedá se v centrální části masivu Hraničních vrchů. Vyznačuje se pestrým reliéfem a reliéfem a mírnými svahy s maximálním sklonem do 16°. Z jihozápadní strany je hora zřetelně oddělena vyvinutým údolím Opavice. Na severovýchodním svahu pramení Velký potok (Hrozová) a na jihovýchodním svahu pramení potok Zlatá Opavice.

Hora je budována sedimentárními horninami mořského původu, především karbonskými slínovci a jílovitými břidlicemi, mezi nimiž se vyskytují i karbonské konglomeráty a šedivce s čočkami konglomerátů. Svahy hory pokrývá malá vrstva mladších sedimentů z pleistocenního zalednění.

Na jihozápadním úpatí hory se nachází české město Město Albrechtice a na jižním úpatí polské město Opawica. Hraniční hora se zvedá v nejzapomenutější a málo známé části Opavských hor. Je to malý kousek Opawských hor vklíněný mezi polsko-českou hranici a Głubczyckou plošinu. Díky své poloze a tvaru s výraznou rozhlednou je hora v okolí dobře rozpoznatelná.

Kovová rozhledna na nedalekém Hraničním vrchu.

Na sousedním vrcholu Hraniční vrch, který se nachází přibližně 200 m severně od vrcholu Na Hranici na české straně, byla v roce 2011 postavena kovová rozhledna unikátní konstrukce. Rozhlednu tvoří dvě telekomunikační věže, spojené ve výšce 25 m lávkou, které původně sloužily k rádiovému přenosu telefonních signálů. Z rozhledny na Hraničním vrchu je panoramatický výhled směrem na Karniov, Třemešnou a masiv Hraničního vrchu, Město Albrechtice a polskou část Opavských hor.

Kromě toho se na úpatí hory, přibližně 1100 m jihozápadně od vrcholu, u Města Albrechtic směrem na Opavici nachází rybník zvaný Celňák nebo Celní rybník.

Comments

Popular posts from this blog

Watertoren - waar wordt hij voor gebruikt?

Sonnenuhren - Bauweise - Funktionsprinzip - Gnomon

Principe de fonctionnement du château d'eau